Dansk teater 300 år

period

26. - 27. Sep 2022

time

location

Aarhus Universitet
Dramaturgi, Kasernescenen,
Langelandsgade 139
8000 Aarhus
Denmark

see map

Ticket

VISIONER FOR SCENEKUNSTEN
- dialoger mellem forskning og praksis Dansk teater 300 år

Hvilke retninger ser vi i scenekunsten i dag? Hvad skal fremtidens scenekunst kunne? I anledning af dansk teaters fødselsdag inviterer Dramaturgi ved Aarhus Universitet til to dage med indblik og udblik. Tilsammen giver seminaret mulighed for at tage dialogen om, hvor dansk teater er på vej hen, og hvordan forskningen bidrager til og er interesseret i denne bevægelse.
De senere år har budt på forskellige nye formater for teater: Scener, tilskuerpositioner, fortælleformer, skuespilteknikker og dramaturgier er blevet mobile og variable. Teatret kan både skabe et fiktivt rum, et virkeligt rum, et affektivt rum, et rum for fællesskab og et rum for uenighed.
Tilskuere er kommet til at spille nye roller. De involveres i forskellige former for indlevelse eller immersion. Teaterformer appellerer til det sanselige og udforskende og til forskellige grader af deltagelse. Funktioner som skuespiller, instruktør, scenograf, dramatiker og dramaturg er blevet udvidet. Det betyder ikke at traditionelle professioner er overflødiggjort, men de suppleres med andre kvalifikationer så som at guide, facilitere, undersøge, researche og eksperimentere.
Også forskningen bevæger sig i nye retninger. Samspillet mellem akademisk og kunstnerisk forskning udvikles, der er en højere grad af samskabelse af viden og nye, empiriske metoder til fx undersøgelse af publikums oplevelser inddrages i den teatervidenskabelige forskning. Gennem de to seminardage sætter vi fokus på bevægelserne i scenekunsten og den dramaturgiske forskning. I en anerkendelse af perspektivernes forskellighed og ligeværd deles seminaret ligeligt mellem en dag med afsæt i det kunstneriske og en dag med afsæt i forskningen. I løbet af de to dage stiller vi vigtige spørgsmål til fremtidens teater.

D. 27. september

kl. 11.30 Laboratoriet som mødested
Forskning ved Theatre Laboratory Studies (CTLS) – et 20-årigt forskningspartnerskab mellem Dramaturgi og Nordisk Teaterlaboratorium. Per Kap Bech Jensen (teaterleder, Nordisk Teaterlaboratorium), Annelis Kuhlmann, Erik Exe Christoffersen (lektor, Dramaturgi), Thomas Rosendal Nielsen (lektor, Dramaturgi). mfl.
11.45 Ravnen
Et samarbejdsprojekt mellem Grønlands Nationalteater i Nuuk, NTL og CTLS. Erik Exe Christoffersen, Ida Krøgholt (lektor, Dramaturgi), Per Kap Bech Jensen (teaterleder, Nordisk Teaterlaboratorium)

Program og tilmelding