About Odin Teatret

Odin Teatret blev grundlagt i 1964 i Oslo, Norge. I 1966 flyttede teatret til Holstebro og skiftede navn til Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret. Dets 40 medarbejdere kommer i dag fra 11 forskellige lande og fire kontinenter. 

Laboratoriets aktiviteter omfatter: Odins egne produktioner, der bliver præsenteret i Holstebro, i Danmark og i udlandet; 'byttehandler' med forskellige miljøer i Holstebro og andre steder; organisation af teatergruppemøder; værtskab for teatergrupper og ensembler; undervisningsaktiviteter i Danmark og i udlandet; den årlige Odin Uge Festival; udgivelse af tidsskrifter og bøger; produktion af didaktiske film og videoer; forskning i teaterantropologi på sessioner i ISTA (International School of Theatre Anthropology); periodevise opførelser af forestillinger med det multikulturelle Theatrum Mundi Ensemble; samarbejde med CTLS, Center for Teaterlaboratoriestudier under Aarhus Universitet; Holstebro Festuge; Transitfestival hvert 3. år beregnet for kvinder i teatret; OTA, Odin Teatrets Arkiv, der fungerer som Odin Teatrets levende hukommelse; WIN, Workout for Intercultural Navigators; artists in residence; børneforestillinger, udstillinger, koncerter, panel-diskussioner, øvrige kulturelle initiativer og samarbejdsaktiviteter i Holstebro og omgivende region.

Fra begyndelsen har Odin Teatret været koncentreret om skuespillerens træning og evnen til at skabe nærvær på scenen og opbygge nye relationer til tilskuerne. Desuden analyse og udvikling af de dramaturgier, som en forestilling består af. Der har været en konstant interesse for at lære og viderebringe indlært teknisk viden, fordi Odins skuespillere er selvlærte og har været nødt til at træne sig selv og hinanden.

Odin Teatrets 56 år som laboratorium har resulteret i opbygningen af et professionelt og forskningsmæssigt miljø, der er karakteriseret af tværfaglige aktiviteter og internationalt samarbejde. I ISTA (International School of Theatre Anthropology) har forskningsområdet siden 1979 udviklet sig til en scenekunstlandsby, hvor skuespillere og dansere mødes med forskere for at sammenligne og undersøge det tekniske grundlag for scenisk nærvær. Et andet aktivt område er Theatrum Mundi Ensemblet, som siden begyndelsen af 1980'erne har præsenteret forestillinger med en permanent kerne af kunstnere fra mange professionelle traditioner.

Odin Teatret har i alt skabt 79 forestillinger og spillet i 66 lande i mange forskellige, sociale sammenhænge. Gennem disse erfaringer er der vokset en særlig Odin kultur frem, som er baseret på kulturel forskellighed og 'byttehandelsprincippet': Odins skuespillere præsenterer sig selv med deres arbejde for et specifikt miljø, som til gengæld svarer med sange, musik og danse, der kommer fra deres egen, lokale kultur. En byttehandel er en udveksling af kulturudtryk og giver indsigt i den andens udtryksformer. Den er en social given og tagen, som nedbryder fordomme, sproglige barrierer og forskellene i tankegange, synspunkter og væremåder.

NORDISK TEATERLABORATORIUM (NTL) 
- ODIN TEATRET

Beretninger og andre relevante dokumenter

2020 Årsberetning

 

2020 Årsrapport Regnskab

 

2019 Årsberetning

 

2019 Årsrapport Regnskab

Evaluering af Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret
Udført af Rasmus Adrian, 2019

2018 Årsberetning

 

 

2018 Årsrapport Regnskab

 

 

Vedtægter for Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret, 9. april 2018

 

2017 Årsberetning

 

 

2017 Årsrapport Regnskab

 

 

2016 Årsberetning

 

 

2016 Årsrapport Regnskab

 

 

2015 Årsberetning

 

 

2014 Årsberetning

 

 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst
EVALUERING 2014 v/Lene Bak

 

2013 Årsberetning

 

 

2012 Årsberetning