Forholdet mellem tekst og fysiske bevægelser

En WORKSHOP, der beskæftiger sig med en særlig fysisk tilgang til tekst og tekstens præsentation, under ledelse af Tage Larsen.

Skuespilleren vil arbejde med vokal og fysisk træning og derigennem med dynamikken mellem lyd og det visuelle.

Under træningen opfordres skuespilleren til at udforske og  udfordre sine fysiske evner, sin fantasi og sin evne til at skabe og forme udtryk.

Skuespilleren instrueres i at skabe egne øvelser. Et personligt sæt handlinger knyttes sammen for at blive gentaget på forskellige måder, der arbejdes med rum, rytme, fylde, modstand, opposition, farver, humor og så videre.

Improvisationer og kompositioner fikseres og raffineres i deres fysiske form og konfronteres derefter med en tekst. Teksterne vælges af deltagerne: noget som de selv er ivrige efter at udforske og transmittere. Teksten vil blive realiseret på forskellige måder. Tekst og handling giver og tager fra hinanden.

For: 16 deltagere og 4 observatører

Behov
Det forventes at hver deltager har lært en tekst udenad før de kommer til workshoppen (på deres eget sprog). Er teksten ikke på dansk eller engelsk, bedes deltageren også medbringe en oversættelse til Tage Larsen.

Sprog
Workshoppen kan afholdes på dansk, engelsk, fransk, italiensk eller spansk.

Tilmelding
Som deltager kan du se aktuelle workshops i web kalenderen som du finder her.

[For KUN at se aktuelle workshops i kalenderen, filtrerer du ved at vælge "Type", sæt derefter kryds i kassen ud for "Workshop", og se listen nedenfor]

Sådan arrangerer du en Workshop i Danmark eller udlandet

Hvis du er interesseret i at arrangere en 3 eller 5 dages workshop på dit teater eller i forbindelse med et arrangement på en skole, et universitet eller i en anden pædagogisk sammenhæng, så kontakt venligst Tage Larsen
(tage@odinteatret.dk) eller Odin Teatret (odin@odinteatret.dk) på email og find mulige perioder.

Om Tage Larsen »