The Rhythm of the Performance and the Actor's Music

En forestillings rytme og skuespillerens musik

WORKSHOP med ord, sang og musik som redskab for skuespillere, musikere, instruktører og komponister i teatret, instrueret af Frans Winther.


Teater som musik
Musikken er en grundlæggende faktor i ethvert arbejde med teatret, uanset om musikken er til stede som sange og underlægningsmusik, eller er den rytme og musikalitet som gennemvæver forestillingens struktur og den enkelte skuepillers og musikeres arbejde.

Det talte ord er musik og med dette for øje lægges arbejdet til rette!

Odin Teatrets arbejde med montage af lyd og musik, billeder og sang har dannet udgangspunkt for det seminar teatrets komponist gennem 17 år, Frans Winther nu kan tilbyde. Her kan deltagerne i løbet af en uge få lejlighed til at arbejde kreativt med improvisation, montage, komposition og musikalsk udtryk bygget op af sange og tekster de selv medbringer og de forløb som udvikles på seminaret. Det samlede resultat af den fælles indsats bliver vist for et publikum ved seminarets afslutning.

Musikalsk dramaturgi
En forestilling er en symfoni af ord, billeder, bevægelser, lyd, sang og musik, der skal spille sammen for at give det kunstneriske udtryk flow og drive.

Musikalsk spænding er et kompliceret fænomen. Det fremtræder klart for tilskueren eller lytteren, men er vanskeligt at beskrive. En stigning i musikalsk intensitet kan beskrives som en spændingsopbygning, eller en stigende følelse af usikkerhed, mens det modsatte kan beskrives som en følelse af afspænding, udløsning eller fuldbyrdelse. En vellykket musikalsk dramaturgi udnytter spændings-opbygning og udløsning optimalt.

Indhold
Hvert seminar er opbygget omkring improvisationer, stemmetræning, sang, tale, rytme og ofte også bevægelse. Hver dag begynder med opvarmning, som vil være en kombination af klassisk stemmetræning og øvelser, der opbyg-ger styrke og udtryk: "at nå ud over rampen". Der vil blive arbejdet med de sange og tekster, som deltagerne selv har medbragt; de sættes ind i nye sammenhænge, bliver udviklet og forandret, får tilføjet ny melodi eller andre stemmer, hvisket, talt, sunget og skreget. Det hele væves sammen til det strukturerede forløb, der afslutter seminaret.

 

Seminaret som en serie forløb:

  • Improvisation
  • Fælles improvisation
  • Individuel improvisation
  • Ord og musik

Der arbejdes med de medbragte digte og hvordan de kan forvandles ved at blive sat i musikalsk sammenhæng.
Hvordan fremføres digtet? Som almindelig tale, talesang, med underliggende kor, eller skal det have en ny melodi?
De musikalske muligheder, der ligger i ord og sætninger undersøges.
Der udarbejdes en præsentation af arbejdet, med brug af det materiale, som er udviklet under seminaret.
Denne præsentation bliver opbygget, så forståelsen af musikalsk dramaturgi kommer til at fremstå klart.

Forestilling
For at få en fornemmelse af hvordan den musikalske dramaturgi fungerer i forhold til tilskueren og lytteren bliver den færdige montage spillet i lokalområdet eller på Odin Teatret, hvis seminaret foregår der.

Seminar ude
Er du interesseret i at afholde et seminar på dit teater, konservatorium, universitet, din teaterskole eller et andet sted kontakt os da via e-mail og spørg efter ledige perioder: odin@odinteatret.dk

Seminar på Odin teatret
Prisen for seminaret dækker indlogering i et dobbeltværelse på Odin Teatret. Måltider er ikke inkluderet, men det er muligt at tilberede sin mad på teatret.

Hvis du er interesseret i at deltage i et seminar på Odin Teatret, så send en e-mail til: odin@odinteatret.dk 

Sprog
Seminaret bliver gennemført på dansk eller engelsk, med inddragelse af tysk, italiensk fransk og/eller spansk efter behov.

Forkundskaber
Seminaret kræver ingen musikalske forkundskaber, men hver enkelt deltager skal medbringe et digt og en sang som de skal kunne fremføre udenad. Det vil være fint hvis deltagere, der spiller et instrument, tager det med.

 

Tilmelding
Du kan finde en liste over workshops, der er åbne for tilmelding i vores website kalender her.

[Vælg "Type" øverst i kalenderen, og sæt hak i boksen ved "Workshop"]

Om ...

Frans Winther

Download workshop beskrivelsen i pdf-format her

Contact, tours and prices ...

Odin Teatret's repetoire includes productions with the whole ensemble (11-14 actors), productions with fewer actors, solo performances and performances/work demonstrations. 

The repertoire includes indoor and outdoor performances, shows for an audience of 50 spectators to 400 spectators, shows for a stage or black box rooms, and for spectators sitting frontally or around the space. 

Odin Teatret tours can go from the simple presence of one actor for one day to a complex simultaneous programme of pedagogical, artistic, social and research activities. 

Prices are calculated in working days (workshops, lectures, film showings, performances) and vary from 1,200 Euro (+travel and lodging) for one actor, to 11,000 Euro (+travel, lodging and cargo transport) for the whole ensemble. These prices are adjusted in accordance to the length and span of a project. Prices for multicultural productions with Odin Teatret and Theatrum Mundi performers are established for each proposal.


For further information please contact

Odin Teatret: odin@odinteatret.dk  or 
Tour Manager Anne Savage: anne.savage@odinteatret.dk