Holstebro Festuge 2020: Generationer - Transformationer ***UDSAT til 2021***

period

06. - 14. jun 2020

time

location

Holstebro by & Kommune

see map

Ticket

PRESSEMEDDELELSE

Den 11. Holstebro Festuge, Generationer – Transformationer 6. – 14. juni 2020, udsættes et år pga. coronavirus- situationen

Det er med stor beklagelse, at parterne bag Holstebro Festuge 2020, Generationer – transformationer 6. – 14. juni 2020, har måttet beslutte at udsætte det store – og fremskredne – arrangement. Beslutningen er taget med udgangspunkt i myndighedernes nuværende anbefalinger og første udmeldinger om en ”langsom” åbning af Danmark. Festugen skulle have fundet sted om kort tid i hele Holstebro Kommune. Nu udsættes det et år til 5. – 13. juni 2021.

Mange borgere, foreninger m.v. bidrager aktivt til at skabe Holstebro Festuge. Vi håber, at alle involverede vil indse, at det er det eneste fornuftige og rigtige at gøre, og at de er med os igen næste år. Netop i denne tid havde det været værdifuldt, at borgerne kunne opleve og skabe sammen. Men beslutningen er taget for at give borgerne i Holstebro en god festuge uden bekymringer om smittefare. Selvom vi endnu ikke kender de officielle retningslinjer for begyndelsen af juni, forventer vi, at det vil være i overensstemmelse med regeringens anvisninger og befolkningens ønsker.

Borgmester H.C Østerby udtaler i forbindelse med udskydelsen af festugen: ”Odin Teatret har efter nøje overvejelser besluttet, at Holstebro Festuge, som skulle have været afholdt i juni i år, udsættes til næste år med forventet afholdelse den 5. – 13. juni 2021.

Holstebro Kommune er enig med Odin Teatret i, at festugen bør udsættes.

Jeg vil gerne udtrykke min og byrådets anerkendelse af, at Odin Teatret i denne meget vanskelige situation udviser rettidig omhu og stor ansvarlighed.

Det vil være rigtig svært for os at modtage kunstnere og gæster fra mange lande i den kommende tid, hvor verdens lande har lukket grænserne, og hvor kunstneriske aktiviteter, som samler mange mennesker, er umulige at gennemføre. Vi kan smitte vore gæster – og de kan smitte os. Det bør og må vi ikke risikere. 

Jeg håber, at vi ved at flytte festugen til næste år kan bidrage til, at Corona virus pandemien holdes i skak, men også at vi kan glæde os til endnu en Holstebro Festuge med unikke kunstneriske oplevelser og kulturelle aktiviteter, som involverer mange borgere i samspil med internationale kunstnere.”

Parterne bag Holstebro Festuge er klar til at gennemføre festugen næste år, og vi håber også, at alle involverede efter at have sundet sig lidt, vil kridte skoene på ny og tage fat igen. For mange betyder aflysningen, at der nu forestår et stort arbejde med at sætte de påbegyndte aktiviteter på vågeblus til næste år. Noget kan udskydes, og nogle ting skal genopfindes helt på ny. Det gælder både lokale kræfter og de internationale gæster, der altid er med til at præge bybilledet under festugen.

Per Kap Bech Jensen fra Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret, ærgrer sig selvfølgelig over udsættelsen; men samtidig det eneste rigtige og ansvarlige at gøre i denne situation og udtaler: ”Vi er i fuld gang med at sikre, at alle de inviterede kunstnere er klar til næste år. Det arbejde, der var sat i gang med fx prøverne til den store åbningsforestilling, er sat i stå og vi skal nu sikre, at det kan genoptages næste år. Det har naturligvis ikke være nogen let beslutning, og det har været vigtig at det har været en samlet beslutning vi har truffet sammen med festuge komitéen omkring udsættelsen.”

Holstebro Festuge er et levende eksempel på, hvad en by og en kommune kan skabe sammen. Alt fra byens kulturinstitutioner til foreninger, lokale kunstnere og et stort antal aktive borgere står bag det store arrangement. Sådan har det været siden Holstebro Festuge blev til i 1989 på initiativ af Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret, der i anledning af sit 25 års jubilæum inviterede byens kulturinstitutioner til et samarbejde om et fælles, kulturelt arrangement. Holstebro Festuge finder sted ca. hvert tredje år, hver gang med et nyt tema. Generationer – transformationer skulle have været festuge nummer 11.

Det bliver den også – bare et år senere end planlagt.

Med venlig hilsen

Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret, Holstebro Kommune og en festugekomité, bestående af Anders Gaardboe Jensen – Holstebro Kunstmuseum, Flemming Vistisen – Operaen i Midten, Helle Sigh – Nr. Vosborg, Ingeborg Svennevig – De Kulturhistoriske Museer, Jens Dammeyer Sørensen – Holstebro Musikskole, Kent Mortensen – Balletskolen, Søren Taaning – Dansk Talentakademi samt repræsentanter for Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium  - Odin Teatret

 

Yderligere kontakt: 

Per Kap Bech Jensen, administrator, mobil 5136 4770

H.C. Østerby, borgmester, mobil 2144 0150

Planlægning tager tid ....

Vi holder derfor løbende festugemøder for at udveksle idéer og koordinere programmet. Kom frisk alle jer som ønsker at deltage med arrangementer eller mangler samarbejdspartnere, frivillige som ønsker at hjælpe til m.m....

Næste Festugemøde afholdes:

Dato følger...

 

Tidligere afholdte møder på Odin Teatret:
Torsdag d. 12. marts 202. Frak kl. 16 - ca. 18.00
Onsdag d. 27. november 2019. Fra kl. 16 - ca. 18.00
Mandag d. 3. juni 2019. Fra kl. 16.00 – ca. 18.00
Torsdag d. 11. april  2019. Fra kl. 16.30 - ca. 18.00
Tirsdag d. 24. september 2019. Fra kl 16.00 - ca 18.00

.

 

Den 11. Holstebro Festuge i 2021
Generationer - Transformationer

5. - 13. juni 2021

Mere information følger 

 

Holstebro Festuge 2021 har valgt temaet Generationer / Transformationer for endnu engang at skabe mulighed for alle aldersgrupper, med deres mangfoldige interesser og talenter, til at mødes og nu og lave noget sammen i alle hjørner af det daglige liv i Holstebro kommune. Festugen giver lejlighed til at opleve, hvordan forskellige mennesker og grupper kan samarbejde og få nye visioner til at fødes gennem kontakt med hinanden og nysgerrighed, og hvor roller og ansvar udveksles, når børn viser vejen, og gamle mennesker danser.

Alle generationer modtager en arv fra fortiden og giver den videre til fremtiden gennem en proces af transformation. Vi kan se fortiden: Den vejleder os i vores valg, som er med til at bestemme den ukendte fremtid, mens den endnu er skjult for os. Vaner, historien, adfærd, betydninger, ambitioner, drømme og vores forhold til hinanden udgør den kulturelle identitet i det fællesskab, vi tilhører. Hvordan kan vi omforme disse kræfter til en skabende proces, som involverer alle os, som bor her?

Kulturen gør en forskel: Vi kan kalde den kreativ uorden og risikovillighed; en byttehandel med vores forskelligheder; eller, som noget at være stolt af, det ægte udtryk for vores bys principper.

Her kan man læse artiklen  "The Festuge: a Historical Theatre, Art and Community Experience", skrevet af  Julia Varley (skuespiller på Odin Teatret), med forord af Alberto Pagliarino.

Artiklen er publiceret i bogen "Caravan Next. A Social Community Theatre Project" (Franco Angeli ed.) udgivet i forbindelse med EU-projektet med samme titel.