Holstebro Festuge 2021: Generationer - Transformationer * AFLYST

period

05. - 13. jun 2021

time

location

Holstebro by & Kommune

see map

Ticket

2021-festuge aflyst, men kulturen lever i Holstebro 

Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret og festuge-aktører vil i stedet forsøge at lave nogle af de planlagte aktiviteter som mindre, enkeltstående arrangementer

Holstebro Festuge 2021 er blevet aflyst allerede nu på grund af den usikre situation med Covid-19 – også på lidt længere sigt.

Det har bestyrelsen for Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret besluttet i samråd med Kultur- og Fritidsudvalget i Holstebro Kommune.

Den 11. Holstebro Festuge ”Generationer – transformationer” skulle have fundet sted i juni 2021. Men teatrets bestyrelse har med opbakning fra kommunen fundet det mest forsvarligt at aflyse nu fremfor at vente og måske bruge en masse kræfter og ressourcer til ingen nytte. 

Stor entusiasme
Vurderingen er, at det er bedre og mest sikkert at skabe klarhed allerede nu. Derfor vil Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret sammen med Holstebro Kunstmuseum, Holstebro Musikskole, Balletskolen, Dansk Talentakademi, Nr. Vosborg, Operaen i Midten og Slagteriet foreslå, at nogle af de planlagte aktiviteter måske alligevel kan finde sted som mindre, enkeltstående arrangementer.

Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret har oplevet meget stor entusiasme hos alle for at flytte planlagte festugeaktiviteter eller -arrangementer fra 2020 til 2021. Det bliver der snarest et møde om for alle interesserede.

Det er ansvarligt
Vi anerkender fuldstændig den beslutning, bestyrelsen for Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret har truffet. Det er både ansvarligt og fornuftigt i den usikre situation, som corona-pandemien har skabt. Ikke desto mindre har vore borgere brug for at få oplevelser. Derfor er det glædeligt, at Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret og festuge-aktører vil afsøge mulighederne for at lave nogle af de planlagte aktiviteter som mindre, enkeltstående arrangementer, siger formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Lene Dybdal.

Den kommende teaterdirektør for Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret, Per Kap Bech Jensen, siger i en kommentar:

- Holstebro Festuge involverer et stort antal mennesker. Både professionelle og frivillige, som gør en enorm indsats for at få noget op at stå til gavn og glæde både for byen selv og for de mennesker, som bor i den. At bygge sådant et engagement op, der skal til, for at dette kan lykkes, kræver virkelig sin mand og kvinde. Og så ville det jo simpelthen være alt for ubærligt og frustrerende, hvis det hele viser sig ikke at kunne blive til noget.

Flere oplysninger:
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Lene Dybdal, tlf. 2123 2336
Kommende teaterdirektør, Per Kap Bech Jensen, tlf. 5136 4770

Planlægning tager tid ....

Vi holder derfor løbende festugemøder for at udveksle idéer og koordinere programmet. Kom frisk alle jer som ønsker at deltage med arrangementer eller mangler samarbejdspartnere, frivillige som ønsker at hjælpe til m.m....

Næste Festugemøde afholdes:

Onsdag d. 30. september 2020. Fra kl. 16.30 - ca. 18.00

Mødet vil se på:

  • Hvad nu? I hvor høj grad overfører vi, hvad vi havde planlagt til festugen i 2020 til 2021? Vil nogle arrangementer kunne udvikles yderligere? Kan helt nye dukke op?
  • Eventuelt.

Vi vil gerne have besked, om I kan komme, per e-mail holstebrofestuge@gmail.com til Odin Teatret senest mandag den 28. september af hensyn til antallet af kaffekopper.

Vi håber at se jer alle sammen!

Vi ser frem til at mødes igen og høre nyt!

Ring eller skriv endelig, hvis I har spørgsmål.

Bedste hilsner og på gensyn!

På vegne af festugekomitéen (Holstebro Musikskole, Holstebro Kunstmuseum, Balletskolen i Holstebro, Nr. Vosborg, Dansk Talentakademi, Slagteriet Holstebro, Operaen i Midten og Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret med medvirken af Holstebro Kommune)

Søs Banke og Ulrik Skeel (22 62 41 35)
Odin Teatret

 

Tidligere afholdte møder på Odin Teatret:
Torsdag d. 12. marts 202. Frak kl. 16 - ca. 18.00
Onsdag d. 27. november 2019. Fra kl. 16 - ca. 18.00
Mandag d. 3. juni 2019. Fra kl. 16.00 – ca. 18.00
Torsdag d. 11. april  2019. Fra kl. 16.30 - ca. 18.00
Tirsdag d. 24. september 2019. Fra kl 16.00 - ca 18.00

 

 

Den 11. Holstebro Festuge i 2021
Generationer - Transformationer

5. - 13. juni 2021

Mere information følger 

 

Holstebro Festuge 2021 har valgt temaet Generationer / Transformationer for endnu engang at skabe mulighed for alle aldersgrupper, med deres mangfoldige interesser og talenter, til at mødes og nu og lave noget sammen i alle hjørner af det daglige liv i Holstebro kommune. Festugen giver lejlighed til at opleve, hvordan forskellige mennesker og grupper kan samarbejde og få nye visioner til at fødes gennem kontakt med hinanden og nysgerrighed, og hvor roller og ansvar udveksles, når børn viser vejen, og gamle mennesker danser.

Alle generationer modtager en arv fra fortiden og giver den videre til fremtiden gennem en proces af transformation. Vi kan se fortiden: Den vejleder os i vores valg, som er med til at bestemme den ukendte fremtid, mens den endnu er skjult for os. Vaner, historien, adfærd, betydninger, ambitioner, drømme og vores forhold til hinanden udgør den kulturelle identitet i det fællesskab, vi tilhører. Hvordan kan vi omforme disse kræfter til en skabende proces, som involverer alle os, som bor her?

Kulturen gør en forskel: Vi kan kalde den kreativ uorden og risikovillighed; en byttehandel med vores forskelligheder; eller, som noget at være stolt af, det ægte udtryk for vores bys principper.

Her kan man læse artiklen  "The Festuge: a Historical Theatre, Art and Community Experience", skrevet af  Julia Varley (skuespiller på Odin Teatret), med forord af Alberto Pagliarino.

Artiklen er publiceret i bogen "Caravan Next. A Social Community Theatre Project" (Franco Angeli ed.) udgivet i forbindelse med EU-projektet med samme titel.