15. oktober 2020

Skønhed, sårbarhed, stædighed, nægtelse

Eugenio Barba og Julia Varley

BARBA VARLEY FONDEN

Vi har oprettet Barba Varley Fonden for aktivt at fremme opmærksomhed og engagement omkring de emner og værdier, der har motiveret vores liv med Odin Teatret.

I teatrets verden finder vi det umuliges tradition. Kunstnere som Eleonora Duse, Sarah Bernhardt, Isadora Duncan, Konstantin Stanislavski, Ellen Terry, Gordon Craig, Vsevolod Meyerhold, Helena Modrzejewska, Adolphe Appia, María Guerrero, Antonin Artaud og Bertolt Brecht var i stand til at forestille sig, og til tider realisere, et teater, der af deres samtidige blev betragtet som umuligt. I dag fremstår de som pionerer, der udvidede teatrets horisont og skabte endnu en dimension til vores profession, der var opstået som underholdning.

Det er i det umuliges tradition, at vores fond har sine rødder. Det er en tradition, der kun strejfer det såkaldt Første Teater, der fokuserer på tekst og det Andet Teater, der fokuserer på eksperiment, og den genopstår i det Tredje Teater, hvis grupper og ensembler opererer i geografiske, sociale og kunstneriske periferier.

Vores fond knytter sig til de visioner, interesser og arbejdsområder, som teaterudøvere lige fra The Living Theater i USA til Grotowskis Teatr Laboratorium i Europa, fra La Candelaria i Latinamerika til det Røde Telt i Karakumi Theatre i Japan, hver på sin måde, har podet teatrets liv på livets virkelighed. Det drejer sig om teatergrupper og kunstnere, der siden 1970erne har etableret sig som selvstændige celler i nye produktionssystemer og relationer, og som har bevist teatrets transformative funktion, både for dem, der deltager i dets processer og for dem, der værdsætter dets resultater.

Denne etisk-professionelle arv er en kilde til inspiration og et konkret eksempel for alle der, i en tid der hungrer efter forandring, ønsker at udvikle anderledes relationer mellem skuespiller og tilskuer. Hvor ville vi være uden kendskabet til det, der ikke længere eksisterer? Det hjælper at vide, at der findes en fond, som værdsætter umulige projekter.

Netop derfor henvender fonden sig til de navnløse og deres teaters undergrundskultur med det formål at støtte teaterfaglige initiativer besjælet af mennesker, der er ugunstigt stillet på grund af køn, etnicitet, geografi, alder, måden de tænker og handler på, både inden for og uden for teatret.

Fonden identificerer sig med følgende transformative egenskaber inden for teater:

  1. handlings-enkelhed, der inkluderer mangfoldighed og komplementaritet, og som beskæftiger sig med det uforklarlige og komplekse, der omgiver os;
    2. handlings-kontinuitet og vedholdenhed i en tid med stigende tendens til engangsforbrug;
    3. handlings-utopi, der tilknytter enkeltpersoner, som tænker og agerer anderledes, end tidsånden dikterer.

Teater kan være et antropologisk laboratorium, der undergraver etablerede idéer og praksis. Vi tror på, at teater er politik med andre midler: skønhed, sårbarhed, stædighed og nægtelse. Vi begyndte i mindre amatørgrupper, Eugenio med Odin Teatret i Oslo (Norge) og Julia med Teatro del Drago i Milano (Italien). I mere end et halvt århundrede har vores motivationer givet os styrke til ikke at give op. I dag tilskynder de os til at skabe denne fond.

Lær, hvordan vores fond kan bruges, de af jer, der ønsker at plante sommerfugle i fantasien hos jeres tilskuere og hos dem, der ikke kommer for at se jer.


Holstebro-Rom, den 15. oktober 2020