29. marts 2019

Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret seeks a new director

Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret søger ny direktør – med kunstneriske visioner og respekt for teatrets styrkepositioner og placering

Nordisk Teaterlaboratorium søger ny direktør med tiltrædelse 1/1 2021. Teatret er egnsteater i Holstebro, hvor teatret har hørt hjemme siden 1964 under ledelse af Eugenio Barba i et fælles teaterkollektiv.

Den nye direktør skal være med til at udvikle en fremtidig kunstnerisk og organisatorisk model for egnsteatret. En passende balance mellem tradition og fornyelse skal prioriteres. Teatret har været drevet med et internationalt udsyn, en stærk lokal forankring og med en eksperimenterende og opsøgende arbejdsform.

Se yderligere her: https://www.holstebro.dk/job og nedenfor.

Ansøgningsfrist: 03.06.2019

Samtaler: August 2019


NORDISK TEATERLABORATORIUM - ODIN TEATRET
I HOLSTEBRO SØGER DIREKTØR

Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret søger ny direktør med tiltrædelse 1/1 2021.

Nordisk Teaterlaboratorium søger en direktør, der kan videreføre teatret som egnsteater i Holstebro med et internationalt udsyn og en stærk lokal forankring.

Direktørskiftet markerer en væsentlig overgang for teatret, og vi søger en direktør, der nænsomt og med respekt kan videreføre traditionen for et teater, der rækker langt ud over scenekunsten og arbejder engageret inden for det teaterpædagogiske, det opsøgende og det eksperimenterende. Du får som direktør det overordnede ansvar for at tage vare på en organisationskultur, der er præget af tværfaglighed, kulturel mangfoldighed og af medarbejdernes store engagement i og kærlighed til organisationen, som den har udviklet sig gennem mange år.

Nordisk Teaterlaboratorium søger samtidig en direktør, der med en stærk kunstnerisk og organisatorisk vision for et fremtidens egnsteater kan realisere denne vision i samarbejde med teatrets medarbejdere. Dette vil skulle ske i tæt samarbejde med teatrets kunstneriske koordinator Julia Varley, teatrets øvrige medarbejdere og bestyrelsen.

Nordisk Teaterlaboratorium er et stort egnsteater med en omfattende aktivitetsportefølje i ind- og udland. Vi forventer, at du bidrager igangsættende og understøttende til dette, at du kan videreføre samarbejdet med det store netværk af især lokale og internationale aktører.

Teatret har en omfattende og grundlæggende sund økonomi, som du som direktør får ansvaret for i en overgangsperiode, hvor forretningsmodellen kommer til at ændre sig. Det er en omstilling, som du som direktør får direkte indflydelse på, og denne proces stiller bl.a. store krav til dine evner til at samarbejde med forskellige bevillingsgivere, ikke mindst Holstebro Kommune. Det betyder også, at du får det overordnede ansvar for at udvikle og implementere en ny kommunikationsstrategi, der skal synliggøre teatrets samfundsmæssige værdi lokalt og især nationalt.

Du kan eventuelt bruge følgende spørgsmål som inspiration til din ansøgning og en mulig samtale:

  • Hvordan forholder du dig til Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatrets praksis som et laboratoriebaseret teater? 
  • Hvordan ser du Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatrets kunstneriske profil udvikle sig i fremtiden?
  • Hvordan forholder du dig til forholdet mellem det lokale, det nationale og det internationale?
  • Kan du nævne et eller flere eksempler på teatre eller andre organisationer, du er inspireret af som leder?

Det er et krav, at du bosætter dig i Holstebro Kommune og enten allerede behersker dansk eller er indstillet på at lære det i løbet af en toårig periode.

Lønniveau efter kvalifikationer.

Ansøgningsfrist 3/6 2019.
Der afvikles samtaler i Holstebro i august 2019.
Ansøgningen og CV uploades via Holstebro Kommunes hjemmeside på https://www.holstebro.dk/job.

Bilag til opslaget:
1) The identity of Odin Teatret as a theatre laboratory
2) Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret. En kort præsentation
3) Oversigt over ansættelsesprocessen

Yderligere information fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Søren Kjems på gkjems@gmail.com – tlf.: 20 62 82 42.

Bilag 1:

Eugenio Barba

THE IDENTITY OF ODIN TEATRET AS A THEATRE LABORATORY

In the West, the twentieth century has been the age of theatre pedagogy and research. Never was there such a craving to prepare the actors to original forms of expressions and new goals in society. Oddly enough, the essential legacy of acting pedagogy and groundbreaking artistic achievements handed down by this century does not derive from the numerous theatre schools or the variety and quality of traditional or avant- garde performances. Still today the reference points are the Studios of Stanislavski, Meyerhold, Vakhtangov and Mikhail Chekhov, the Copeau’s Vieux Colombier, Dullin’s Atelier, the projects of Craig, Appia, Fuchs, Osterwa, Piscator’s workshop, Decroux’s school-laboratory, the Living Theatre, Grotowski’s Teatr-laboratorium and the constant interest of Odin Teatret’s actors to transmit their knowledge and find new modalities to apply it beyond the performance.
In these anomalous school-theatres - whose peculiarity was defined by their founders as studio, workshop or laboratory - a new actor identity is forged as well as the tradition of another apprenticeship, another practice and another justification for the theatre craft. What was the secret longing of their pedagogical and artistic efforts? To create an equivalent of the complexity and wholeness of an environment and a tradition.
Unlike the usual theatre schools, the founders of laboratories concentrate on the growth of a small environment. They intuit that almost all traditional learning could disappear, apart from the capacity of organising an environment where learning is not a direct consequence of a study programme, but of an ethos. It is the quality and the commitment of such an environment that their founders implemented, each in his or her own way, always struggling against the trends of their time.
These heterogeneous environments may consist of only a few people. But around this nucleus, the diverse representatives of various fields and specializations congregate in concentric circles: actors, dancers, directors, musicians, playwrights, artists, experts in figurative art, architects, craftsmen, scholars, anthropologists and academics, intellectuals interested in historical and theoretical research into the performance arts, sensitive politicians and civil servants as well as passionate and knowledgeable spectators. Such environments are incubators of new ways of thinking the theatre and intervening with theatre in the surrounding society. They constitute “small traditions” which compensate for their young age with research into a trans- cultural and trans-disciplinary dimension.

This type of approach and practice implies a vision of knowledge not as an array of information, but as an unfolding process of knowing. Learning is not thought of as the appropriation of established competences, but as a continual research of applying one’s own know-how, not only in the field of theatre but also in other social/cultural contexts. The pedagogical and artistic paradigm is replaced by that of the scientific laboratory as an organic environment.

In the changing conditions of theatre and of the socio-cultural system that surrounds it, a laboratory tries to face the fundamental problem of uninterrupted learning: i.e. research. This cannot be based solely on articulated knowledge, formulated and organised in artistic or didactic programmes, but must also shape and nourish the submerged knowledge which is metabolised by each individual - everything he knows, without knowing that he knows it. The laboratory environment involves the individual as a human being and not merely as a professional. This ambition - or illusion - to change the human being or to “work on oneself” is one of the ways in which the awareness of the fertility of the submerged and tacit parts of professional knowledge is expressed.

It is from this perspective that we must look at a laboratory environment as the consequence of a shared apprenticeship based on specific artisanal values and on physical exercises.

There are environments that are formed through an organic process, and others which are aggregated mechanically. An environment is aggregated mechanically when a company signs up its actors for one production at a time, complying with the rules of casting, according to the procedures in the system of today’s theatre production. Many stable companies have an environment that has been aggregated mechanically. Here the different members (actors, technicians, directors, dramaturgs) remain together for long periods, but as a corporate organization based on the rigid division of work and functions.

To define an environment as aggregated mechanically does not imply a negative judgement. It simply means that this work environment is organized with a view to a result, and that its profile and internal dynamic must depend on the objectives it hopes to achieve. It may nurture profound personal motivations and human relationships, but this is a wish, not an automatic consequence. When the aim is the standard of quality of the product, it is essential to recruit a good team of experts, provide them with good tools and well thought-out plans, and then to proceed in such a way that their relationships may function more or less harmoniously. In such cases the professional experience of the individual people in the team is a necessary condition, but their continual growth through exposure to challenging situations cannot be the objective. 

Other examples of mechanically aggregated environments are those schools that follow the formal structure and the way of thinking of regulations (specialized teachers for the different subjects, pre-established courses, exams, diplomas). Such organization is a necessary condition in order to guarantee the same opportunities to every single pupil. Any school that offers equal education for all must be impersonal. It may involve commitment in relationships but must exclude personal ties between teachers and pupils. 

The learning process is often conceived as a continuous progression from incompetence to competence. In fact, learning implies two stages connected by a period of transition. The first stage involves the acquisition of a common basic knowledge. The pupil can absorb a patrimony of impersonal know-how, in so much as it is considered useful to everybody. The second stage is a non-scholastic one in which the totality of the acquired knowledge is adapted and absorbed in depth. Technique, as a conscious factor or a problem, disappears when the young artist masters it to such an extent that s/he can concentrate on the essential question: what to do with this technique, what is its goal, and what meaning to give it. 

In a laboratory the characteristics of learning, the way of thinking and the internal operative dynamics have radical consequences. Theatre no longer coincides with the performance, and the times of research and preparation do not respect pre- established programmes. The actors have absorbed a particular mentality and approach to their knowledge. They are capable of an artistic autonomy which makes them teachers/directors of themselves and others; they are expert builders of relationships in the varied mosaic of subcultures in their community; they imagine and lead cultural and social projects that diverge from the field of performing arts and their recognizable criteria; they enliven a habitat of diversity that is a catalyst for innovative interactions and collaborations with local and international bodies.

A laboratory sharpens the actor’s creative individualism and ability to dare in constant dialectic tension with the collective discipline of the work environment. Perspectives and ways of acting originate in an ethos - a shared set of embodied knowledge and values which is manifest through a particular scenic behaviour, but also through a professional ethic. The actor’s daily reality is a transformative process: work on oneself as an individual, an ongoing deepening of its artistic individuality as an actor, and a cultural commitment “interfering” in the community.

This is, in short, the identity, or laboratory spirit, of Odin Teatret as an example of individualistic/collective creativity, scientific/pragmatic research, and organic environment.

 

Bilag 2:

Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret
– en kort præsentation

Teatrets ledelse og bestyrelse har gennem flere år arbejdet frem mod det generationsskifte, der er afgørende for, at Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret kan fortsætte sine aktiviteter og videreføre de kvaliteter, der er knyttet til teatrets kulturelle virke. Der er lagt vægt på, at overgangen skal være så organisk som mulig og at den gennemføres så lidt drastisk som muligt, når forudsætningen er den, at teatret står over for en fundamental ændring. Der er store kvaliteter i Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret såvel kunstnerisk som organisatorisk og værdimæssige, og disse værdier søges videreført i det, der uanset hvad bliver en markant anderledes organisation, når Odin Teatrets stifter og mangeårige leder forlader posten.

Egnsteatret Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret er et hele bestående af to dele: Odin Teatret, der er et teaterensemble under ledelse af Eugenio Barba og Nordisk Teaterlaboratorium, der er en lang række andre kunstneriske og kulturelle aktiviteter gennemført dels af kunstnere fra Odin Teatrets ensemble og dels af andre, tilknyttede NTL-kunstnere.

Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret har haft sit virke i Holstebro Kommune under ledelse af Eugenio Barba siden 1964. Kernen har altid været ensemblet Odin Teatret, der under ledelse af Eugenio Barba har produceret forestillinger og herudover arbejdet teaterpædagogisk i ind- og udland. Eugenio Barba og ensemblet er stadig aktivt og vil være det i en overgangsperiode under den nye direktør. Det giver muligheden for, at den nye direktør i et vist omfang kan bygge videre på det omfattende netværk af samarbejdsaktører, som Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret har opbygget. De fleste af ensembleskuespillerne er på nuværende tidspunkt på nedsat tid grundet deres alder, og det forventes, at ensemblet i løbet af en kortere årrække indstiller deres fælles aktiviteter.

Gennem de sidste ti år er aktiviteterne under Nordisk Teaterlaboratorium blevet opprioriteret ud fra en forudsætning om, at dette arbejder peger ind i fremtiden. Der er systematisk blevet arbejdet med at tilknytte forskellige grupper og kunstnere til teatret gennem residencies, der alle har haft som forudsætning, at der med udgangspunkt i eget kunstneriske afsæt skulle arbejdes lokalt. Som det også blev tydeligt under den første NTL-festival i januar, danner gruppen af NTL-kunstnere et bredt netværk af kunstnere, der bygger videre på laboratorietilgangen til scenekunsten og som producerer en mangfoldighed af forestillinger og kunstneriske interventioner. 

Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret har altid arbejdet internationalt og har i de senere år også gjort det gennem EU-projekter som Caravan Artist on the Road og Caravan Next – Feed the Future. EU-projekterne er også en ny måde, hvorpå teatret knytter sine aktiviteter tæt sammen med forskning, og dermed videreføre og udbygger sine mange samarbejder med danske og internationale universiteter. Teatret har gennem bl.a. EU-projekterne og gennem en række interventioner og aktiviteter så som Menlo Park og Landsbylaboratoriet formået at sætte scenekunsten i spil i en bredere kulturel kontekst på en måde, der matcher aktuelle dagsordner som publikumsudvikling, outreach, landdistriktsudvikling og byudvikling. I det hele taget er der på teatret en stor bevidsthed om og erfaring med kunstens potentiale i forhold til at skabe kulturelle og sociale impacts.

Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret har en stor lokal synlighed og virker som kulturel dynamo. Det er den ikke mindst i kraft af Holstebro Festuge, der afvikles hvert tredje år i samarbejde med en lang række aktører. Den næste festuge afvikles i 2020, og herefter igen i 2023.

Oversigt over økonomi, aktiviteter m.m. findes i teatrets årsberetninger og er præsenteret på teatrets hjemmeside.
De to egnsteaterevalueringer gennemført af Lene Bak i 2014 og Rasmus Adrian i foråret 2019 giver et supplerende indblik i teatrets virke, overgangen forbundet med direktørskiftet og såvel styrker som svagheder ved egnsteatrets og dets nuværende praksis.

Bilag 3:

Ansættelsesproces

3/6 2019: Ansøgningsfrist

Juni 2019: Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der skal indkaldes til samtale. De udvalgte kandidater kontaktes og der aftales endeligt tidspunkt for samtalerne.

August 2019: Samtaler mellem udvalgte kandidater og ansættelsesudvalget bestående af bestyrelsesformand Søren Kjems, næstformand Louise Ejgod, bestyrelsesmedlem Lene Dybdahl og medarbejderrepræsentant Ulrik Skeel.
Samtalerne foregår i Holstebro over en eller to runder. Der vil være mulighed for, at den ene af samtalerne foregår over Skype. I forbindelse med samtalerne kan ansættelsesudvalget træffe beslutning om at gennemføre personlighedstest.

Sept. 2019: Endelig beslutning om ansættelse træffes af bestyrelsen. Kontrakt- og lønforhandling.

Offentliggørelse af ny direktør for Nordisk Teaterlaboratorium.
1/1 2021 Tiltrædelse af ny direktør

I efteråret 2019 foregår forhandlinger med Holstebro Kommune om en ny egnsteateraftale for perioden 2021-2024. Bestyrelsen ønsker, at den nye direktør tager del i processen omkring indgåelse heraf, så der sikres gode rammer for teatret under en ny ledelse.