01. oktober 2022

Peter Elsass (11/03/1947 - 01/10/ 2022)

Vi alle fra Odin Teatret takker deg for de rejser, eventyr og viten som vi har delt sammen. Vi kommer til å savne deg.

Eugenio Barba og Odinerne i Holstebro