09. November 2020

Anmeldelse: Serendipitetens rum

Kilde: norsk shakespeare tidsskrift, Nr. 2-3, 2020

Anmeldelse af Marianne Nødtvedt Knudsen

 

Se rundt deg i 20 sekunder, lukk øynene, og prøv å beskrive alle detaljer rundt deg. Det er nesten en umulig oppgave. Likeledes er det nesten en umulig oppgave å skulle beskrive Odin teatrets laboratorium og serendipitetens rom gjennom 50 års teatervirksomhet. Chemi og Christoffersen gjør det umulige mulig i Serendipitetens Rum. Odin Teatrets laboratorium. Boken er delt inn i ti deler og hver del er knyttet til serendipitet som omdreiningspunkt. Forfatterne gir oss ulike perspektiver på Odin Teatrets virksomhet siden oppstarten i 1964, gjennom beskrivelser og historiske omriss, intervjuer, biografiske elementer, forestillingsbeskrivelser, byttehandler, skuespillertrening, dramaturgier og arbeidsdemonstrasjoner, festivaler, laboratorium, workshop og seminarer. På denne måten gir Chemi og Christoffersen leseren et nødvendig bidrag inn til teaterhistorien, teaterpedagogikken, teaterkunsten og teatermetodikken. Boken er en mosaikk av levende gruppeteater. Hver bit kan undersøkes uavhengig av de andre med sin kompleksitet av farger, former, mønstre, symboler og assosiasjoner. Tilsammen utgjør bitene et større og mer komplekst verk. Ikke som et puslespill hvor bitene bare passer ett sted, men ved tilfeldige plasseringer oppstår ny mening og nye uttrykk, som gir oss et unikt blikk inn i Odin Teatrets liv og virke.

Læs hele anmeldelsen

 

Læs mere om bogen her og køb den online