01. November 2018

Granhøj Dans holder åben prøve for 7.-9. klasser

Said by Palle Granhøj, who is currently in residence at Odin Teatret: "We have arranged with the Sønderland School (Sønderlandskolen) here in Holstebro, that they bring their older students (7th - 9th grade) to see a run-through of the performance which we are rehearsing at the moment and then, after the performance, to take part in a dialogue with the dancers and I." 

 

Here is a brief introduction to the work.

An Eve and an Adam

Performed to live music: Rachmaninoff cello sonate.

1. Mosebog kap 3.:

Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. v7 Da åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de figenblade sammen og bandt dem om livet.”

Siden Adam og Eva mistede deres uskyld og opdagede deres nøgenhed, som de straks dækkede til, har denne grundmyte gennem årtusinder været bestemmende for synet på kroppen og nøgenhed i den kristne kultur. Især nøgenhed er blevet forbundet med ursynden, fordi den om nogen kunne antænde begæret i mennesket, (en de 7 dødssynder ……)

Aktuelt ser vi i samfundet, at unge viser sig frem nøgne på sociale medier. Pornografi i alle afskygninger er let tilgængelig og forbruges i stor stil. Tilsyneladende findes blufærdigheden ikke mere, når det drejer sig om den nøgne krop i den virtuelle kultur.

Men samtidig bliver børn og unge fritaget for at gå i bad efter idræt i skolen. Unge mænd og kvinder dyrker deres krop i fitnesscentre, men de er for blufærdige til at vise sig nøgne i brusebadet bagefter. Vi har med andre ord brug for at få gentænkt vores forhold til kroppens naturlige nøgenhed og diskuteret vores fremstillingsformer af kroppens nøgenhed i mediekulturen.

Et dramaturgisk greb: Publikum ser først et bevægelses forløb ( en scene) med danserne iklædt tøj . . . og bagefter det selv samme – nu helt nøgent ( eller omvendt ).

Et musikalsk greb: Duetten – Rachmaninoffs sonate for Cello og piano – kan ligesom dansen deles op i først ( evt) kun piano delen , så kun cello delen . . . for så tredje gang at spille den sammen. ( på den måde vil et ikke Rachmaninoff- kendt – publikum også blive ført ind i musikken )

- Gud skabte mennesket i sit billede, som mand og kvinde, Adam og Eva. Adam og Eva lever i Paradisets Have og er så tæt på Gud, som man kan være. De har et afslappet forhold til ham og taler dagligt med ham ansigt til ansigt. Livet i Paradis er fantastisk og uden andre anfægtelser, end at der er et enkelt træ i haven, som de ikke må spise frugten af. Det er kundskabens træ, og den, der spiser af det, vil komme til at kende
forskel på godt og ondt. En slange i Paradis overtaler Eva til at spise af træet, og hun giver også Adam frugten.

Da det er sket, opdager de pludselig, at de er nøgne, og de gemmer sig for Gud. Blufærdighedsfølelsen over den nøgne krop bliver i netop den situation installeret i den menneskelige bevidsthed. Gud udviser dem af Paradiset og fortæller dem, hvordan deres liv skal være fra nu af: De skal arbejde hårdt for at skaffe mad, og kvinden skal føde børn under stor smerte.

Forklaringen på at mennesket findes i to køn, at det har en krop, som det i nøgen tilstand føler sig blufærdig over at vise frem, stammer fra vores kulturs ur-fortælling. Siden da har krop, køn og nøgenhed været forbundet og til forhandling og gentænkning op gennem kulturens historie.

Aktuelt ser vi i samfundet, at unge viser sig frem i nøgne samlejesituationer på sociale medier, og i reality-programmer på tv har nogle sex for åben skærm. Pornografi i alle afskygninger er let tilgængelig og forbruges i stor stil. Billeder af nøgne mennesker i det offentlige rum findes overalt. Tilsyneladende findes blufærdigheden ikke mere, når det drejer sig om den nøgne krop i den visuelle kultur.

Men samtidig er der færre topløse kvinder på stranden end tidligere. Der er heftig diskussion af om unge mødre må amme på cafeer. Børn og unge bliver af forældre fritaget for at gå i bad efter idræt i skolen. Unge mænd og kvinder dyrker deres krop i fitnesscentre, men de er for blufærdige til at vise sig nøgne i brusebadet bagefter.

Det paradoksale er, at den naturlige krops udseende kan forarge os og overskride vores intimgrænse, samtidig med at den seksualiserede, kommercialiserede, nøgne krop ingen grænser har i forhold til blufærdighed og forargelse. Vi har med andre ord brug for at få gentænkt vores forhold til kroppens naturlige nøgenhed og diskuteret vores fremstillingsformer af kroppens nøgenhed i mediekulturen.

Måske handler det også om at kræve retten til at forvalte sin krop, akkurat som man har lyst til. Flere kvinder viser nu meget bevidst deres nøgne kroppe frem uanset form og størrelse i protest mod den herskende mediekulturs fremstilling af den kvindelige, nøgne idealkrop. Kvinder i Rusland viser deres nøgne krop frem som led i en politisk protest, mod det maskuline Putinstyre. Flere andre steder i verden bruger mænd og kvinder deres nøgne krop som led i politisk aktivisme. Måske er det en demonstration af, at sådan kan man også se ud og bruge sin krop. Kroppen er blevet et politisk våben.

Også i forbindelse med Mee-too-bevægelsen er kønnenes kamp om den nøgne kroppen blev aktualiseret. Den feministiske kvindebevægelse har fundet rig anledning til at angribe og anfægte et eksisterende kønshierarki mellem mand og kvinde: Den magtfulde mand, der tager sig ret til at bruge kvindens krop til sex. Anklagerne er væltet ud af skabet og sager er rejst mod mænd, som har misbrugt, der es køns magt, mens andre mænd og kvinder sidder mere eller mindre tavse tilbage og undres. Dels over bevægelsens omfang og i nogle tilfælde også dens berettigelse.

Men hvordan ser Adam/ manden i dag Evas/kvindens nøgne krop og vice versa? Interessant er det, at mænds nøgne overkrop aldrig har været forbundet med blufærdighed, forargelse eller seksualisering. Det har kvindens nøgne overkrop derimod. I det hele taget synes der at være en klar tendens til, at mænd især “ ser” bestemte dele af kvindens nøgne krop, nemlig bryster, røv og skød. Det er ihvertfald dem de husker, når de bliver spurgt. Mens kvinder er mere helhedsorienteret i forhold til den måde de “ser” mandens krop. Dvs den maskuline fremtoning som helhed først, dernæst eventuelt fokus på kropsdele, fx røven, som de især husker, når de bliver spurgt.